Τετάρτη 26 Φεβ 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Πόμολα Ντουλαπιών/Πομολάκια
Όλα τα πόμολα διατίθενται συσκευασμένα σε Κουτί των 50 τεμαχίων
Πόμολο Νο 1
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ORO MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Πόμολο Νο 2
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 3
Χρώματα ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
 
Πόμολο Νο 4
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ORO MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Πόμολο Νο 5
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ORO MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Πόμολο Νο 6
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΟΞΙΝΤΕ
Πόμολο Νο 7
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΕ
Πόμολο Νο 8
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 9
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 10
Χρώματα ΧΡΥΣΟ
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 11
Χρώματα ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΕ
Πόμολο Νο 12
Χρώματα ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΑΣΠΡΟ ΟΡΟ
Πόμολο Νο 13
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΙΟ
Πόμολο Νο 14
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΜΑΡΜΑΡΟ
/ΧΡΥΣΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Πόμολο Νο 15
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΟΞΙΝΤΕ
Πόμολο Νο 16
Χρώματα ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 17
Χρώματα ΧΡΩΜΕ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΟΡΟ/ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 18
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ/
ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 19
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΟΡΟ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΕ/ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 20
Χρώματα ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 21
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΙΟ/ΧΡΥΣΟ/
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
Πόμολο Νο 22
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΟΡΟ ΜΑΤ/
ΟΡΟ ΜΑΤ Svarovski
Πόμολο Νο 23
Χρώματα ΒΑΣΗ ΟΡΟ/
ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟ
Πόμολο Νο 24
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΟΡΟ/ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 25
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -
ΒΑΦΗ ΞΥΛΟ
Πόμολο Νο 26
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 27
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 28
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 29
Χρώματα ΧΡΥΣΟ
ΟΞΙΝΤΕ
Πόμολο Νο 30
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΣΚΟΥΡΙΑ
Πόμολο Νο 31
Χρώματα ΟΞΙΝΤΕ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΥΣΟ
Πόμολο Νο 32
Χρώματα ΧΡΥΣΟ
 
Πόμολο Νο 33
Χρώματα ΧΡΥΣΟ
ΟΞΙΝΤΕ
Πόμολο Νο 34
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΕ
Πόμολο Νο 35
Χρώματα ΧΡΩΜΕ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
 
Πόμολο Νο 36
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 37
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
ΧΡΩΜΙΟ
Πόμολο Νο 38
Χρώματα ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟ/
ΟΡΟ SVAROVSKI
Πόμολο Νο 39
Χρώματα ΟΡΟ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/
 
Πόμολο Νο 40
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 41
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/
 
Πόμολο Νο 42
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 43
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ/
 
Πόμολο Νο 44
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 45
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 46
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
 
Πόμολο Νο 47
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 48
Χρώματα ΟΡΟ/
 
Πόμολο Νο 49
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Πόμολο Νο 50
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ