Όλες οι Κουρτινόβεργες διατίθενται σε ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ & ΝΙΚΕΛ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ, σε διαμέτρους Φ25/35 (εκτός Κωδ. Φ16)  είτε ΜΟΝΕΣ είτε ΔΙΠΛΕΣ* ( *Δυνατότητα τοποθέτησης 2ης κουρτίνας στο πίσω μέρος).
Κωδ. 3L_SW, ΙΝΟΧ Κωδ. 3L_SW, ΟΡΟ-ΜΑΤ Κωδ. 3L, ΙΝΟΧ
Κωδ. ICE, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. JET, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. JET, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδ. SIMPLY, ΟΡΟ Κωδ. SQUARE, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. SQUARE, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδ. STAR, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. STAR, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. THRANX, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΑΥΓΟ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΑΥΓΟ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΑΥΛΟΣ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΑΥΛΟΣ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΓΟΜΑ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΔΑΚΡΥ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΔΑΚΡΥ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΖΙΓΚΖΑΓΚ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΗΛΙΟΣ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΙΡΙΔΑ, ΙΝΟΧ Κωδ. ΙΡΙΔΑ, ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΚΩΝΟΣ, ΙΝΟΧ
Κωδ. ΚΩΝΟΣ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΚΩΝΟΣ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΛΕΠΙ ΔΙΠΛΟ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΛΕΠΙ ΔΙΠΛΟ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΛΕΠΙ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΛΟΓΧΗ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΛΟΓΧΗ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΛΩΤΟΣ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΛΩΤΟΣ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΜΠΑΡΟΚΟ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδ. ΜΠΑΡΟΚΟ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΜΠΙΛΙΑ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΜΠΙΛΙΑ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδ. ΠΥΡΑΜΙΔΑ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΣΤΕΚΑ_SW, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ Κωδ. ΣΤΕΚΑ_SW, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ
ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ
Κωδ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Χρώματα ORO/ORO MAT & ΝΙΚΕΛ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Μέγεθος Φ25/Φ35
ΜΟΝΕΣ ή ΔΙΠΛΕΣ
Κωδ. ΣΤΕΜΜΑ, ΙΝΟΧ/ΧΡΩΜΙΟ Κωδ. ΣΤΕΜΜΑ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ  

 

Κωδ. Φ16
Χρώματα ORO/ORO MAT & ΝΙΚΕΛ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Μέγεθος Φ16
ΜΟΝΗ ή ΔΙΠΛΗ
Κωδ. Φ16, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
 
Κωδ. Φ16, ΝΙΚΕΛ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Top