Διατίθενται σε Φ25 και Φ30

Λαβή για Security Πόρτα INOX
Διάσταση L Διάσταση S
40cm 23cm
53cm 36cm
80cm 60cm
100cm 70cm
150cm 110cm
200cm 180cm
Κατόπιν Παραγγελίας διατίθενται και σε άλλα μεγέθηΔιατίθενται σε Φ30

Λαβή για Security Πόρτα INOX ΛΟΞΗ
Διάσταση L Διάσταση S
40cm 23cm
53cm 36cm
80cm 60cm
100cm 70cm
150cm 110cm
200cm 180cm
Κατόπιν Παραγγελίας διατίθενται και σε άλλα μεγέθη
Όλες οι λαβές εξωθύρων διατίθενται συσκευασμένες σε Κουτί των 2 τεμαχίων
 
SERIE STENO, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE STENO, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
SERIE ILIA, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE ILIA, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE SMART, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
SERIE SMART, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE SMART SWAROVSKI, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE ΚΥΠΡΟΣ, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
SERIE 1000, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE 1001, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE 1005, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
SERIE 1006, ΟΡΟ ΜΑΤ/ΟΡΟ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE 1007, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE 1008, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
SERIE 1009Λ, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE 1009, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
SERIE 1010, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE 2003, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ
SERIE 1007, 2004, ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE 2005, ORO/ORO ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
SERIE 2006, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE 2009, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE 2009, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
SERIE 4001, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
SERIE 4002, ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΩΜΙΟ /ΑΣΠΡΟ
SERIE 8008, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
SERIE 9009, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Χρώματα ORO/ORO ΜΑΤ/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Top