Κωδ. L5 ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός L5/64, /5/96
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ/ΧΡΩΜΑΤΑ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L6, ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδικός L6/96, L6/128
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΧΡΩΜΙΟ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L7 (Πτυσσόμενη),
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός L7/64-96
Χρώματα ΟΡΟ/ΟΡΟ MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L77 ΠΙΡΟΥΝΙ, ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδικός L77
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L78 ΚΟΥΤΑΛΙ, ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδικός L78
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L79, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Κωδικός L79
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L104, ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδικός L104-96
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L105, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Κωδικός L105/64, L105/96
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L142, ΟΡΟ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός L142/96, L142/128
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΥΣΟ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L146 ΟΡΟ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός L146-96
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L148, ΟΡΟ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός L148-96
Χρώματα ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L149, ΟΡΟ ΜΑΤ
Κωδικός L149-96
Χρώματα ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L150, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Κωδικός L150-96
Χρώματα ΟΡΟ/ΟΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L185, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Κωδικός L185-96
Χρώματα OΡΟ MAT/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ /ΧΡΥΣΟ
Συσκευασία σε Κουτί 50 τεμαχίων
Κωδ. L9 SOLID INOX
Διάσταση L Διάσταση S
15,4cm 9,6cm
18,6cm 12,8cm
21,8cm 16,0cm
23,2cm 19,2cm
32,8cm 28,8cm
39,2cm 35,2cm
48,8cm 44,8cm
Συσκευασία σε Κουτί ανάλογα με το μέγεθος
Κωδ. L10 INOX BRASS
Διάσταση L Διάσταση S
14,2cm 12,8cm
17,4cm 16,0cm
20,6cm 19,2cm
30,2cm 28,8cm
36,6cm 35,2cm
46,2cm 44,8cm
Συσκευασία σε Κουτί ανάλογα με το μέγεθος
Κωδ. L11 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Διάσταση S
9,6cm
12,8cm
16,0cm
19,2cm
28,8cm
35,2cm
44,8cm
Συσκευασία σε Κουτί ανάλογα με το μέγεθος
Κωδ. L12 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Διάσταση S
9,6cm
12,8cm
16,0cm
19,2cm
28,8cm
35,2cm
44,8cm
Συσκευασία σε Κουτί ανάλογα με το μέγεθος
Κωδ. L13 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Διάσταση S
16,0cm
19,2cm
28,8cm
35,2cm
44,8cm
Συσκευασία σε Κουτί ανάλογα με το μέγεθος
Κωδ. L8 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Διάσταση S
12,8cm
16,0cm
19,2cm
28,8cm
35,2cm
44,8cm
Συσκευασία σε Κουτί ανάλογα με το μέγεθος
Top