Όλες οι λαβές εξωθύρων διατίθενται συσκευασμένες σε Κουτί των 2 τεμαχίων
 
Κωδ. 80, ΟΡΟ
Χρώματα ORO/ORO MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 81, ΟΡΟ
Χρώματα ORO/ORO MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 82, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
Χρώματα ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
/ΟΞΙΝΤΕ
Κωδ. 83, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO/ORO MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 84, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΧΡΥΣΟ MAT/
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 85, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ/ΧΡΩΜΙΟ
Χρώματα ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 85, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Χρώματα ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 86, ΟΞΙΝΤΕ
Χρώματα ΧΡΥΣΟ/ΟΞΙΝΤΕ
Κωδ. 90, ΟΞΙΝΤΕ
Χρώματα ΟΡΟ/ΟΞΙΝΤΕ
Κωδ. 85, ΟΡΟ/ΟΡΟ ΜΑΤ
Χρώματα ORO ΜΑΤ/ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
/ΧΡΩΜΕ
Κωδ. 97/60, ΙΝΟΧ 304
Χρώματα ΙΝΟΧ
Κωδ. 97/80, ΙΝΟΧ 304
Χρώματα ΙΝΟΧ
Top