Κωδ. 100 ORO MAT,
Διαστάσεις L23 x 58 x23 x H50
Κωδ. 100 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,
Διαστάσεις L23 x 58 x23 x H50
 
Κωδ. 101 ORO MAT,
Διαστάσεις 90 x 50
Κωδ. 101 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,
Διαστάσεις 80 x 50
 
Κωδ. 102 ORO MAT,
Διαστάσεις 85 x 50
Κωδ. 102 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,
Διαστάσεις 85 x 50
 
Κωδ. 103 ORO MAT,
Διαστάσεις L24 x 58 x24 x H50
Κωδ. 103 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,
Διαστάσεις L24 x 58 x24 x H50
 
Κωδ. 104 ORO MAT,
Διαστάσεις 80 x 50
Κωδ. 104 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,
Διαστάσεις 90 x 50
 
Κωδ. 106 ORO MAT, Διαστάσεις 90 x 50  
Κωδ. 107 ORO MAT, Διαστάσεις 118 x 50  
Top